Условия хранения
Температура хранения мин ± макс
при t° 3±2 (при t° 16±2)
Срок хранения
60 дней (180 дней)