Условия хранения
Температура хранения мин ± макс
при t° +0 до +6
Срок хранения
45 дней