Условия хранения
Температура хранения мин ± макс
при t° +2 до +4
Срок хранения
60 дней